معمولاً رسم هست که توی این صفحات کلی اطلاعات و آدرس و شماره و …. باشه، اما به نظرم ایمیل کافی هست!

amirdarejeh {at} msn .com

تقریبا هرروز این آدرس ایمیل رو چک می کنم و سعی می کنم پاسخگو باشم، توی شبکه های اجتماعی هم تقریبا هرروز چک می کنم و پاسخگو هستم.