۹۵/۰۳/۱۱

روش کار با کدهای کنترلی nextFrame و prevFrame

روش کار با کدهای کنترلی nextFrame      و prevFrame : انیمیشنی را که مشاهده کردید در واقع از تعدادی تصویر پشت سر هم درست شده است […]
۹۵/۰۳/۱۱

نگاهی مختصر به آدرس دهی نسبی

آموزش ساخت Engine     (نگاهی مختصر به آدرس دهی نسبی) : این انیمیشن از لحاظ گرافیکی و کار با فریم ها بسیار ساده می باشد و تنها […]
۹۵/۰۳/۱۱

کار با Sceneها

آموزش ساخت Photo Album     : همانطور که در این فیلم مشاهده کردید شما وقتی روی هر عکس کلیک می کنید بزرگ شده آن عکس را در […]
۹۵/۰۳/۱۱

آموزش کار با Mask

آموزش کار با Mask     (ساخت کالیدسکوپ) : اگر چه بحث در ارتباط با Mask و کار بردهای آن به ساعت وقت نیاز مند است اما شاید […]
۹۵/۰۳/۱۱

آموزش ساخت دکمه کشویی

آموزش ساخت دکمه کشویی (نمونه بسیار ساده) : همانطور که در با لا هم دیدید فرض کنید که یک دکمه را سا خته اید و می […]
۹۵/۰۳/۱۱

کاربردی دیگر از دکمه های فعال

کاربردی دیگر از دکمه های فعال : همانطور که در انیمیشن هم مشاهده کردید زمانی که نشانگر mouse     شما بر روی قسمت آبی می رود مربع […]
۹۵/۰۳/۱۱

کنترل کردن اشیاء با کیبورد

آموزش ساخت Drums     : ممکن است اگر بر روی دکمه help     این انیمیشن نرفته باشید فکر کنید که فقط یک عکس ساده باشد اما اگر دکمه […]
۹۵/۰۳/۱۱

دکمه های متحرک

آموزش دکمه های فعال (دکمه هایی که دارای انیمیشن هستند) : همانطور که در این انیمیشن هم مشاهده می کنید وقتی که نشانگر Mouse     شما بر […]